VENTELISTEN

Sådan kommer du på ventelisten
Alle kan blive skrevet på ventelisten, lige fra de bliver født. Skriv en e-mail til gawenda@gawenda.dk med følgende info.

Navn
Adresse
Telefonnummer
E–mail
Fødselsdato
Bopælskommune

Så sætter vi dig på ventelisten.

Sådan fungerer ventelisten
Der er ingen kriterier for optagelse i Gawenda. Bare du er fyldt ni år og har lyst til teater, musik, dans og film.

Vores venteliste går efter tur på følgende måde. Vi har plads til 180 medlemmer. Hvert halve år bliver medlemmerne tilbudt et nyt skema (nye aktiviteter). Det sker efter juleferien og efter sommerferien. Når medlemmerne har valgt sig ind på skemaet kan vi se, om der er hold, hvor der er plads, og om nogen har meldt sig ud af Gawenda.

Vi ser også på, om der er nogenlunde lige mange piger og drenge. Vi ser på aldersfordelingen. Når vi har kigget på alle disse ting, har vi et billede af hvilke aldersgrupper, og om det er drenge og / eller piger, der er plads til. Så tager vi ventelisten og tilbyder pladserne i de aktuelle grupper efter tur. Vi har i øvrigt søskendegaranti, så hvis du har en søskende i Gawenda, er du garanteret en plads.

Børn og unge fra Gladsaxe Kommune kommer i første række. Hvis du er blevet tilbudt en plads, men takker nej tak, så kan du sagtens blive stående på ventelisten, men kommer om bag i køen.

Hvis du står på ventelisten og håber på en plads snart, kan du kan nok se, at det er umuligt at sige noget om ventetiden. Der er for mange ukendte parametre. Man skal være tålmodig. Det er en ringe trøst , men nu ved du, hvordan ventelisten fungerer.

Hilsen medarbejderne i Gawenda