Nyt om sommerlejr 2020

2020-05-18

Brev til medlemmer og forældre angående sommerlejr 2020
Sendt d. 18. maj.

Kære medlemmer og forældre

Vi havde håbet, at vi på nuværende tidspunkt ville have haft større klarhed over, hvordan coronasituationen skal håndteres henover sommeren, da det jo har afgørende betydning for vores elskede sommerlejr. 

Men som de fleste sikkert er bekendt med, kender vi ikke det fulde omfang af genåbningens fase 3 og 4. Vi har derfor skrevet dette brev angående årets sommerlejr, som desværre indeholder en række forbehold.

Vi har valgt ikke at opgive håbet helt endnu, da vi krydser fingre for, at der vil komme nogle positive udmeldinger fra regeringen snarest. 

Men for at sommerlejren skal kunne blive til noget, er der nogle restriktioner, som skal ophæves; antallet der må være samlet skal hæves, og afstandskravet skal ophæves.

Som det ser ud lige nu, kommer man ikke til at må være samlet mere end højst 50 personer indtil tidligst 1. august. På baggrund heraf har vi desværre besluttet, at forkorte sommerlejrperioden betydeligt, således at den kun varer fra d. 1. august til d. 7. august. 

Desuden har vi fundet en lejrplads på Viborg-egnen, hvor sommerlejren i givet fald vil blive afholdt, således at krydsning af landegrænser ikke er nødvendigt.

Hertil kommer nogle øvrige forventninger, som vi har i forhold til en eventuel afholdelse af sommerlejr:

  • Sygdom og symptomer: Alle skal være sunde og raske på ankomstdagen, og må ikke have nogen mistanke om, at de har været i kontakt med en smittet. Såfremt man bliver syg på sommerlejr, vil vi straks foranstalte en isolation, og derefter skal vedkommende kunne blive hentet hurtigst muligt. 
  • Transport: Deltagere skal selv transportere sig både frem og tilbage fra sommerlejr. Der er helt udemærkede tog- og busforbindelser til lejren, således at man kan benytte disse, såfremt man er gammel nok og har fået lov af sine forældre. Ellers kræver det, at man kan blive afleveret og hentet igen af sine forældre. Dette vil der komme en nærmere plan for, såfremt turen bliver til noget.
  • Telte: Vi forventer, at det vil være nødvendigt, at deltagere sover én og én i telt. Man kan altså ikke, som under normale omstændigheder sove flere personer sammen i samme telt. 
  • Hygiejne: Ligesom i resten af samfundet vil hygiejnen på sommerlejren også være særlig høj. Vi vil inddele deltagere i grupper, således at de benytter samme separate toilet hver gang. Der vil være flere sanitetshold, med øgede afspritnings- og rengøringsrutiner dagligt. Opvask vil foregå indendørs i industriopvaskemaskine. Madlavning vil ligeledes foregå indendørs med et afgrænset antal deltagere. Den personlig hygiejne skal naturligvis også være på plads. Vi forventer, at alle selv kan tage ansvar for bad og håndvask, samt almindelig renlighed i eget telt.
  • Ansvar for fællesskabet: Vi må i år mere end nogensinde før hjælpe hinanden med, at få lejren til at køre, og hjælpe hinanden med at overholde alle de nye tiltag. Derfor må det forventes, at alle medarbejdere og medlemmer har flere opgaver end normalt. Men lige præcis ansvar for fællesskabet er en af Gawendas spidskompetencer, så det er vi overbevist om, at vi nok skal kunne løse.

Vi har brug for et overblik over, hvor mange der, såfremt de forskellige betingelser bliver opfyldt, vil have interesse i at deltage på sommerlejren. Vi har derfor vedhæftet en tilmeldingsseddel, som skal udfyldes og returneres senest mandag d. 8. juni. Ligeledes skal beløbet for sommerlejren være indbetalt senest 8. juni. Tilmeldingen er bindende, forstået på den måde, at det kun er ved Gawendas aflysning, at man kan få pengene tilbage.    

Sommerlejren aflyses senest 1. juli. Sommerlejren aflyses såfremt retningslinjerne fra myndighederne ikke gør det muligt, eller at medarbejderne fortsat vurderer, at vi ikke kan tage ansvar for afholdelse af turen. Denne deadline er sat, da vi har brug for at kunne planlægge turen mere detaljeret. Kan dette ikke lade sig gøre, vil sommerlejren blive aflyst, og det fulde beløb tilbageført. 

Vi håber selvfølgelig allermest på, at kunne tage afsted, og at det bliver en sjov og mindeværdig omend anderledes sommerlejr. 

I er naturligvis altid velkomne til at stille yderligere spørgsmål på gawenda@gawenda.dk, og vi vil forsøge at svare, så godt vi kan.

De kærligste hilsner
Gawendas medarbejdere