Datoer

Første sommerlejrmøde
(for alle der vil høre om turen)
16. maj kl. 19-20

Sidste frist for betaling+tilmelding til sommerlejr
30. maj kl. 19

Pinsefest
Mandag d. 6. juni kl. 12

Andet sommerlejrmøde
(for alle tilmeldte til turen)
13. juni kl. 19-20

Sommerlejr ’22
24. juli til 5. august

Holdtilmelding, efterår
8. august kl. 19-20

Fællesprøveplan efterår 2022
1. Fællesprøve: 12. september kl. 19-21
2. Fællesprøve: 8. oktober kl. 12-17

Musikprøver: 12. november kl. 10-12
3. Fællesprøve: 12. november kl. 12-17

Musikprøver: 13. november kl. 10-12
4. Fællesprøve: 13. november kl. 12-17

Forestillinger
Generalprøve: 16. november kl 19
Premiere: 17. november kl. 19
Forestilling: 18. november kl. 19
Forestilling: 19. november kl. 16
Forestilling: 22. november kl. 19
Forestilling: 23. november kl. 16
Forestilling: 24. november kl. 19
Forestilling: 25. november kl. 19
Forestilling: 26. november kl. 16
* medlemmer mødes 2 timer før forestillingens start

Den store afslutningsfest
26. november efter forestillingen

Oprydning efter fest
27. november kl. 12

Juleafslutning
19. december kl. 17