Kom til sommerfest 10 juni kl. 12. Alle er velkomne.

Tilmeldingsfrist til sommerlejr 5 juni. (både betaling og tilmeldingsseddel)
2. Sommerlejr møde 19. juni kl. 19. (kun for tilmeldte)

Husk at tjekke alla datoer ud under "NYT"

           
   

VENTE-

LISTEN